Thông báo

Hướng dẫn đăng ký nhận văn bản tống đạt

Hướng dẫn đăng ký nhận văn bản tống đạt

1. Chọn Tòa án sẽ gửi đơn kiện

Bạn gõ trực tiếp tên Tòa án vào ô như hình dưới và lựa chọn trong danh sách hiển thị ra

 

2.Thông tin người đăng ký nhận văn bản, thông báo mới

- Hiển thị thông tin của người đăng ký nhận văn bản, thông báo mới từ tòa án (Các thông tin này được lấy tự động và là thông tin của tài khỏan đang đăng nhập hệ thống)

3. Lựa chọn vụ việc

- Chọn "Tư cách tố tụng" của người đăng ký  đối với các vụ việc, chương trình sẽ tự động tìm và hiển thị các vụ việc thỏa mãn điều kiện

- Tích chọn các vụ việc yêu cầu gửi văn bản, thông báo mới trong danh sách vụ việc hiển thị

4. Đăng ký  nhận văn bản:

Bấm nút "Đăng ký nhận văn bản" để hoàn thành quá trình đăng ký này.