Thông báo

Hướng dẫn đăng ký tài khoản

Hướng dẫn đăng ký tài khoản

Hệ thống cho phép người dùng đăng ký 2 loại tài khoản:

Loại 1: Tạo tài khoản sử dụng chứng thư số, hệ thống cho phép sử dụng các tính năng:

  • Gửi đơn khởi kiện và theo dõi tiến trình giải quyết đơn
  • Đăng ký nhận văn bản tống đạt  từ Tòa án
  • Nhận văn bản tống đạt từ Tòa án

(Để đăng ký sử dụng chứng thư số, bạn cần đến các đơn vị cung cấp chứng thư số như: Ban cơ yếu chính phủ, Viettel, Symantec...)

Loại 2: Tạo tài khoản không sử dụng chứng thư số, hệ thống cho phép sử dụng các tính năng :

  • Đăng ký nhận văn bản tống đạt từ Tòa án.
  • Nhận văn bản tống đạt  từ Tòa án

 

1. Xác nhận chứng thư số

-  B1: Tải về và cài đặt driver chứng thư số của Ban Cơ yếu Chính phủ tại: http://nopdonkhoikien.toaan.gov.vn/download/

-  B2: Cắm thiết bị chứng thư số vào máy tính dùng để đăng ký tài khoản, bấm chọn "Kiểm tra chứng thư số" để xác nhận chứng thư số:

 

- Hệ thống xuất hiện màn hình "Xác thực đăng nhập", bấm chọn tài khoản muốn sử dung trong mục "Chọn chứng thư số người ký"

  Bấm chọn "Xác nhận" để xác thực đăng nhập

 

- Nhập mật khẩu của token, bấm chọn "OK" để kết thúc việc xác thực đăng nhập

- Hệ thống hiển thị thông tin của tài khoản chứng thư số vưa được chọn. Bấm "Tiếp tục" để chuyển tới màn hình đăng ký tài khoản

 

2. Cập nhật thông tin tài khoản:

2.1. Chọn loại thông tin tài khoản

- Hệ thống hiện tại đang hỗ trợ đăng ký 3 loại tài khoản:

+ Tài khoản cá nhân

+ Tài khoản cho doanh nghiệp

+ Tài khoản cho Cơ quan/ Tổ chức

- Người dùng chọn 1 trong 3 loại tài khoản được hỗ trợ như trong hình

 

2.2. Cập nhật thông tin tài khoản

Cho phép tạo tài khoản theo 2 kiểu:

- Tài khoản đăng ký là nguyên đơn

- Tài khoản đăng ký là người được ủy quyền

2.2.1. Là nguyên đơn

- Khi tạo tài khoản theo kiểu là "Nguyên đơn", bạn cần cập nhật đầy đủ thông tin cá nhân , thông tin tài khoản

- Các thông tin có dấu *  yêu cầu bắt buộc nhập

2.2.2. Là người được ủy quyền

Khi tạo tài khoản theo kiểu là "Người được ủy quyền", bạn cần cập nhật đầy đủ các mục :

+ Thông tin cá nhân

+ Thông tin tài khoản,

+ Thông tin người ủy quyền

- Các thông tin có dấu *  yêu cầu bắt buộc nhập

 

 

3. Bấm chọn "Đăng ký" để hoàn thành việc đăng ký tài khoản